KONTROLLÉR METALLETS KVALITET

Indenfor håndholdt XRF tilbyder Olympus en serie af instrumenter der kaldes Delta.

De bliver typisk brugt til kontrol af metallegeringer ved indgangskontrol eller genvinding af metalskrot. Andre anvendelser er screening af farlige stoffer i jord eller bygningsmaterialer og ved minedrift.

PRODUKTER

Delta

Delta-serien består af håndholdte instrumenter, der på få sekunder
fortæller brugeren hvilke grundstoffer,
det bestrålede emne indeholder.
Resultatet kommer direkte frem på
skærmen og kan senere eksporteres
eller udskrives direkte fra instrumentet.
En typisk applikation er at identificere
syrefast rustfri stål (316) i forhold til almindelig rustfri (304). På få sekunder
har instrumentet analyseret den kemiske sammensætning og kan på baggrund
heraf vise hvilken legering, der er tale om.

Klik her for yderligere information.