NDT

NDT – Ikke-destruktiv prøvning

NDT står for Non-Desctructive Testing og er en fælles betegnelse for en række discipliner, som har det til fælles at de inspicerer et emne for fejl og mangler uden at skille det ad eller på anden måde foretage varig skade.

Produktkategorien dækker måling med ultralyd og hvirvelstrøm. I andre katgorier findes skober til visuel prøvning og analytiske instrumenter til materiale identifikation.