XRF

X-ray Fluorecense

XRF betyder røntgen-fluorescens og dækker over en tekonologi, der kan bruges til at identificere mængden af visse grundstoffer i forskellige materialer. Udstyret har et røntgenrør, der udsender en stråling, som påvirker atomernes elektroner. Herved udsendes en energi, der er unik for fx jern (Fe), krom (Cr) og nikkel (Ni). Ved at tælle antal forekomster af de forskellige energier, kan udstyret med stor præcision angive koncentrationen, og dermed også hvilken metallegering, der er tale om. 

Vanta XRF

Indenfor håndholdt XRF tilbyder Olympus den hårdføre, hurtige og præcise model Vanta.

Håndholdt XRF bliver typisk brugt til kontrol af metallegeringer ved indgangskontrol eller genvinding af metalskrot. Andre anvendelser er screening af farlige stoffer i jord eller bygningsmaterialer og ved minedrift.

Klik her for at hente en brochure.