Tykkelsesmåling og fejlsøgning

NDT står for Non-Desctructive Testing og er en fælles betegnelse for en række discipliner, som har det til fælles at de inspicerer et emne for fejl og mangler uden at skille det ad eller på anden måde foretage varig skade. Produktkategorien dækker måling med ultralyd og hvirvelstrøm. I andre katgorier findes skober til visuel prøvning og analytiske instrumenter til materiale identifikation.

Ultralyd fejlsøgning

AFSLØR FEJL I DYBDEN

Fejlsøgning med ultralyd er en ufarlig metode til at identificere 
placering og størrelse af fejl i mange forskellige industrielle 
applikationer.

Det anvendes ofte på svejsninger, støbegods, polymerer, kulfiber
og glasfiber. Det fungerer således at ultralydbølger styres gennem
emnet og ekkoer reflekteres fra bindingsfejl, revner, inklusioner, 
porøsiteter eller fremmedlegemer i emnet.

Phased array

HURTIG FEJLSØGNING

Med Phased Array kan ultralydsignalet styres og fokuseres elektronisk og indikationer fremstilles visuelt direkte på skærmen under inspektionen.

OmniScans databehandling og de anerkendte Olympus prober med op til hundreder af elementer gør det muligt at visualisere fejl og bestemme deres nøjagtige placering i emnet. På den måde kan man for eksempel dække en svejsning med alle vinkler fra 45 til 70 grader med en enkelt probe.

Phased Array er ultralyd bølger, der kan styres og fokuseres elektronisk. Navnet kommer fra den måde hvorpå de aktive elementer sidder i en række, og kan danne ultralydbølger i forskellige faser.

Tykkelsesmåling

TJEK TYKKELSEN

Tykkelsesmåling med ultralyd kan anvendes i de tilfælde hvor man ikke kan komme til fra begge sider for fysisk at måle en tykkelse. Det kan anvendes på metalemner, plast, gummi, komposit, glas og keramik. Det fungerer således at ultralydbølger sendes gennem emnet og reflekteres fra emnets bagside. Instrumentet beregner tykkelse på baggrund af materialets lydhastighed.

Hvirvelstrøm

FIND REVNER I OVERFLADEN

Kan anvendes til hurtigt at detektere små revner i, eller umiddelbart under, overfladen på metalliske dele uden brug af væsker eller spray. Kan også bruges til at måle ledningsevne.

Typisk anvendelse er på flyskin, kærve i nittehuller, overfladerevner i svejsninger, konduktivitetstest og coating-tykkelse. Det fungerer således at en hvirvelstrøm induceres i emnet og brydes af eventuelle revner.

Bondtesting

AFSLØR DELAMINERING

Bondtesting kan anvendes til at detektere delamineringer i komposit- og sandwichkonstruktioner, metal-til-metal bindinger og kul- og glasfiber.

Som med ultralyd og hvirvelstrøm er det et instrument, der driver en probe, som sender signalet ned i emnet. Bondtesting prober består af en sender, der transmiterer akustisk energi ned i emnet, og en modtager, der måler på den energi, der kommer igen. Ændringer i signalet aflæses som fejl i emnet.