Bondtesting

AFSLØR DELAMINERING

Bondtesting kan anvendes til at detektere delamineringer i komposit- og sandwichkonstruktioner, metal-til-metal bindinger og kul- og glasfiber.

Som med ultralyd og hvirvelstrøm er det et instrument, der driver en probe, som sender signalet ned i emnet. Bondtesting prober består af en sender, der transmiterer akustisk energi ned i emnet, og en modtager, der måler på den energi, der kommer igen. Ændringer i signalet aflæses som fejl i emnet.

BondMaster 600

Moderne instrument med stor vægt på 
brugervenlighed og automatisk 
opsætning. Anvendes typisk i 
flyindustrien til honeycomb-strukturer, 
hvor konventionel ultralyd ikke er mulig. Benyttes også til inspektion af både, 
racerbiler og toge.

Klik her for at hente en brochure.