Videoskoper

Indvendig inspektion uden adskillelse

Til visuel inspektion af svært tilgængelige områder som motorer, gearkasser og rør. 
Denne produktkategori dækker Olympus IPLEX fleksible videoskoper og stive boreskoper med 
lyskilder og lysledere.

Fleksible skoper

VISUEL INSPEKTION AF SVÆRT TILGÆNGELIGE OMRÅDER

Et fleksibelt videoskop består af et lille kamera, der sidder for enden af en fleksibel indføringsslange, som styres med et joystick. Det inspicerede område oplyses af et indbygget LED-lys og kan således ses direkte på skærmen. Det er muligt at gemme billeder og videosekvenser på USB-nøgle for overførsel til PC.

Stive skoper

VISUEL INSPEKTION AF SVÆRT TILGÆNGELIGE OMRÅDER 
MED LIGE ADGANG

Et stift boreskop kan, som navnet antyder, ikke bøjes og bukkes gennem sving og hjørner som et fleksibelt videoskop. Til gengæld følges inspektionen direkte gennem et øjehul.

Lys tilføres fra separat lysleder og lyskilde og resultatet er enestående visualisering af ellers svært tilgængelige og mørklagte områder.