BESTEM DEN KEMISKE SAMMENSÆTNING

Olympus' transportable instrumenter er specielt udviklede til at tage med i felten og foretage analyser øjeblikkeligt.

Terra er et resultat af samarbejdet mellem Olympus og NASA og bruges bl.a. til at foretage kemiske og mineralogiske test på en af NASAs missioner på Mars, Mars Science Laboratory.

PRODUKTER

X-5000

Den transportable X-5000 gør det
muligt at identificere metalrester i
smøreolie, svovl i skibsbrændstof
og generel olieanalyse. Derudover
kan den bruges i minedrift,
miljøovervågning, analyse af
metallegeringer og farlige stoffer
i forbrugsvarer.

Klik her for yderligere information.

Terra

Terra gør det muligt at identificere
mineraler og grundstoffer og er
således anvendelig i minedrift,
petrokemisk industri, til identifikation
af farlige stoffer og i medicinalindustrien. Instrumentet er bygget ind i en vandtæt
og robust kuffert.

Klik her for yderligere information.