VISUEL

VISUEL – Indvendig inspektion uden adskillelse

Til visuel inspektion af svært tilgængelige områder som motorer, gearkasser og rør.
Denne produktkategori dækker Olympus IPLEX fleksible videoskoper og stive boreskoper med
lyskilder og lysledere.