Bondtesting

Bondtesting som NDT-metode

Bondtesting kan anvendes til at detektere delamineringer i komposit- og sandwichkonstruktioner, metal-til-metal bindinger og kul- og glasfiber.

Som med ultralyd og hvirvelstrøm er det en, der driver en probe, som så sender signalet ned i emnet. Bondtesting prober består af en sender, der transmiterer akustisk energi ned i emnet, og en modtager, der måler på den energi, der kommer igen. Ændringer i signalet aflæses som fejl i emnet.