Boreskoper

Stive boreskoper til visuel inspektion

Stive boreskoper har af navnet et stift indførselsrør og bruges til visuel inspektion på områder som kan opnås med direkte adgang. Et eksempel er store cylindre på skibsmotorer, hvor boreskopet indføres fra et åbent dysehul. Boreskoper kan fås med vippeoptik, så synsretningen kan styres og ændres. Det giver mulighed for at se stempeltop, cylindervæg og ventiler med et enkelt skop. Det er muligt at få indførsels rør i forskellige diametre og længder, som kan give flere inspektionsmuligheder.

Inspektion med et boreskop foretages primært for at opdage defekter eller mangler. Inspektionen kan betyde en undgåelse af unødig vedligeholdelse eller opdagelse af kritiske overfladefejl. Ved anvendelse af boreskopet tilføres lys fra en separat lysleder og lyskilde, som giver resultatet en enestående visualisering på områder, der ellers ville være mørklagte.

Fordele og begrænsninger ved stive skoper

Boreskoper leverer ofte et billede i højere kvalitet og til en lavere pris end det fleksible videoskop. Det stive indføringsrør giver dog begrænsninger, fordi adgangen skal være i en lige linje.