Phased Array

Phased array til at inspicere fejl og defekter

Phased array ultralyd er en udbredt måde at foretage NDT (non-destructive testing) inspektion på. Det er ultralydsbølger, der kan styres og fokuseres elektronisk, og indikationer fremstilles visuelt direkte på skærmen under inspektionen (på instrumentet). Navnet kommer fra den måde hvorpå de aktive elementer sidder i en række, og kan danne ultralydbølger i forskellige faser.

Phased array bliver benyttet indenfor industrien, og det må siges at være en mere avanceret NDT-metode, som blandt andet kan detektere revner, men også andre fejl og defekter, der kan have betydning for kvalitetsvurderingen, og kan gøre det langt hurtigere end traditionel UT (ultrasonic testing).

Inspektionsmetoden kan bruges til at inspicere næsten alle materialer, og den effektive fejlfinding og hastighed i forbindelse med inspektionen gør den favorabel, da der kan spares mange ressourcer. Phased array prober gør det muligt at visualisere fejlene og bestemme deres nøjagtige placering.

Metoden kan udover at detektere fejl i komponenter også anvendes til at måle korrosion i emners tykkelse.

Fordele ved phased array brug til NDT

Sammenlignes der med andre former for ultralyds testing, så har denne metode flere fordele. Det giver hurtigere mulighed for defekt- og fejlfinding end ved traditionel ultralydstestning. Informationen som ultralyden giver, kan vises i flere forskellige formater, som kan hjælpe med at få en mere præcis fortolkning af eventuelle fejl. Den data som fås kan ligeledes opfanges og opbevares, så det kan revideres af inspektøren, som kan bruge det til fremtidige referencer og inspektioner.

En yderligere fordel ved phased array er sikkerhed, da det ikke udgiver stråling til fare for miljøet som radiografi. Det betyder at der ikke er et behov for at lukke operationer grundet stråling, hvor der vil blive spildt tidsressourcer og produktivitet.

Potentielle ulemper ved brug til NDT

Umiddelbare phased array ulemper er relative høje instrument omkostninger samt krav til operatør træning, men disse er ofte kompenseret af større fleksibilitet og tidsbesparing i forhold til udførsel af inspektion.

Viser alle 6 resultater