XRF (x-ray fluorescense)

X-ray fluorecense grundstofanalyse

XRF betyder røntgen-fluorescens og er en ikke-destruktiv analyse, som bruger en teknologi, der kan identificere mængden af visse grundstoffer i forskellige prøver, såsom pulver, væsker, faste materialer og metallegeringer.

Analyseinstrumenterne har et røntgenrør, der udsender røntgenstråling, som påvirker atomernes elektroner. Der udsendes energier, som er karakteristiske for de tilstedeværende grundstoffer. Ved at tælle antal forekomster af de forskellige energier, kan teknologien med stor præcision angive koncentrationen af givne grundstoffer, der er til stede i analyseret prøve.

Hvilke fordele har XRF?

En røntgen-fluorescens analyse kan sige noget om et emnes egenskaber og det kræver ikke store tidskrævende prøveforberedelser. Desuden kan instrumenterne frembringe resultater inden for få sekunder, hvilket betyder at arbejdsprocesserne i alt vil blive hurtigere og derved spares der tid.

Olympus’ analyseinstrumenter er håndholdte og lette at betjene. Modellen Vanta er super robust og tager ikke skade af at blive tabt eller ramt af vand, altså vil XRF kunne bruges i mere ekstreme miljøforhold.

Olympus XRF-instrumenter

Endotest forhandler håndholdte XRF-modeller fra Olympus. Instrumenterne kan give en hurtig analyse af grundstoffer og er nemme at bruge selv uden omfattende træning.