Renhedsinspektion

Olympus CIX100

CIX100 mikroskop til hurtig partikel inspektion

Et fokusområde for de fleste industrielle virksomheder er renheden af deres komponenter, dele, maskiner m.m., da mange af disse skal være fri for forurenende stoffer for at sikre høj kvalitet. 

OLYMPUS CIX100 mikroskopet er en komplet systemløsning med eget tilhørende software og er velegnet til de virksomheder i industrien, som f.eks. produktionsvirksomheder, der netop har krav til at opretholde høje kvalitetsstandarder for renligheden.

CIX100 mikroskopet tilegner, behandler og dokumenterer hurtigt data for renheden og kan dermed bidrage til at virksomheder overholder internationale standarder, mindsker tidsressourcer og forlængelse af levetiden på maskiner og produkter.

Mikroskop systemet har et intuitivt software, som guider brugerne gennem hvert trin i processen, så selv nye operatører kan erhverve data om komponenters renhed hurtigt og nemt.

Olympus CIX100 mikroskop
Proces for renhedsinspektion med CIX100
Standard process for inspektion af renhed: Forberedelse og undersøgelse

Hvad er det grundlæggende i inspektion af renlighed?

Maskiner og produkter, især inden for luftfartsindustrien, vindmølleindustrien og bilindustrien har store krav til pålideligheden og sikring af kvalitet.

Et færdigt produkts holdbarhed og livscyklus afhænger af en række egenskaber, som alle bidrager til dets renlighed f.eks:

 • Produktmaterialets kvalitet og egenskaber
 • Generel renlighed af en overflade- eller partikelbelastning
Standard processen for inspektion af renhed (se billede til venstre) kræver forberedelse af en prøve, der inkluderer filtrering og vejning. Efterfølgende vil inspektion af prøven kunne blive foretaget med mikroskop. CIX100 mikroskopet fra Olympus vil hurtigt og automatisk lave live analyse af prøven, som der kan dannes rapport på. 

Overhold standarder for renhed med CIX100

Som beskrevet, så er det vigtigt for virksomheder at overholde de høje standarder for analyse af forurenende og fremmede partikler. Det kan være under flere af virksomhedernes processer såsom i produktudviklingen, produktionen og ved kvalitetskontrol.

Internationale og nationale myndigheder udvikler krav og standarder til hvorledes man bestemmer partikelforureningen på dele og komponenter, da partikler kan direkte påvirke levetiden for produkter og maskiner. Anvendte standarder i dag kræver mere detaljeret information om arten af forureningen, såsom antallet af partikler, størrelsesfordelingen af partikler og partiklers karakteristik.

OLYMPUS CIX100 mikroskopet er designet til at imødekomme kravene for renhed i industrien. Mikroskopet kan netop automatisk tælle partikler, klassificere og vurdere dem baseret på efter industriens standarder.

Inspektionsløsninger og udstyr til boreplatform

Applikation: Olie inspektion

Et anvendelsesområde for CIX100 er inspektion af partikler i olie prøver som skal forhindre korrosion og opretholde holdbarheden. Olympus CIX100 bidrager som automatisk inspektionssystem med bl.a. billeder og måling i overensstemmelse med industri standarder for olie og has (ISO4406, ISO4407, DIN51455 og SAE AS4059). Undersøgelse med mikroskopet er den metode som giver flest detaljer, så man med sikkerhed kan vurdere kvaliteten af materiale og væsker.

F.eks. er gearkasser et produkt, der afhænger af olie for at dens drift fungerer effektivt. Bliver gearkasser udsat for en kemisk reaktion såsom oxidation, så kan det føre til partikel dannelse, der kan ende med at gøre skade og reducere levetiden. Regelmæssig undersøgelse af olie prøver vil forebygge skader, da man vil kunne vide, hvornår et olieskift ville skulle foretages.

Hos Endotest kan vi referere til Aalborg Forsyning, som har anskaffet og benytter Olympus CIX100 til olie inspektion.

CIX100 mikroskop til renhed

Simpelt og pålideligt mikroskop

 • Nøjagtig repeterbarhed
 • Fremragende optisk ydeevne og reproducerbare billedforhold
 • Overbevist holdbarhed ved reproducerbar positionering og integreret kalibreringsenhed
 • Komplet integreret system med høj ydeevne 
Mikroskop software til renhedsanalyse

Intuitivt software med vejledning for bedst mulig produktivitet

 • Trinvis vejledning for at forbedre produktiviteten og reducere inspektionstiden
 • Muligt at bestemme brugerrettigheder for at begrænse funktionalitet og undgå håndterings fejl fra operatører 
 • Rapportering med et enkelt klik for let dokumentation
 • Datastyring med automatiseret lagring af resultater og mulighed for af dele indstillinger
cix100 software overview

Hurtig analyse

 • Automatisk live behandling og klassificering af forurenende partikler, der spænder fra 2,5 um op til 42 mm
 • Overensstemmende resultater ved hjælp af internationale standarder
 • Unik alt-i-en scanningsteknologi til detektion af både reflekterende og ikke-reflekterende emner i en scanning
 • CIX100 er den hurtigste til at scanne på markedet og kan dermed bidrage tidsbesparelse
CIX100 data evaluering

Dataevaluering

 • Billeder og data bliver arrangeres således, at de er tydelige og effektivt kan analyseres på
 • Der vises forskellige visualiseringer af partikler, så de øjeblikkelig kan identificeres
 • Trendanalyse til identificering af potentielle afvigelser i målinger over tid
 • Resultater vises og evalueres i forhold til de valgte standarder
 • Det komplette dataset fra inspektionen ses i en visning 
CIX100 mikroskop rapporter og skabeloner

Rapportoprettelse

 •  “Et-klik” rapportering, der møder kravene beskrevet i internationale standarder
 • Mulighed for at brugeren kan tilpasse rapport skabelonerne
 • Let at dele filer direkte
Kontakt endotest

Personlig mikroskop demostration

ENDOTEST A/S er ekslusiv forhandler af Olympus’ mikroskoper til industri i Danmark. Kontakt os for mere information eller ved ønske om personlig demonstration.

Relaterede varer

Lysmikroskoper
bx53m mikroskop fra olympus. endo forhandler mikroskoper fra olympus til industrien

BX53M

Stereomikroskoper
olympus stereomikroskop

SZX10