XRF & XRD materialeanalyse

XRF instrumenter fra OLYMPUS til NDT (ikke-destruktiv) analyse af grundstoffer. Leverer øjeblikkelige resultater og nyttig data.

Tilbehør til Vanta fra OLYMPUS. Passende til forskellige applikationer for mere effektiv materialeanalyse.

Find XRD instrumenter fra OLYMPUS til identifikation af den krystallinske struktur, der løfter sløret for den kemiske sammensætning.

Hvad er materialeanalyse med XRF & XRD?

Materialeanalyse til identifikation af grundstoffer

Materialeanalyse foretages for at teste prøver for deres kompositionen af grundstoffer eller mineraler. 

Til materialeanalyse bruges typisk metoder som XRF (x-ray fluorescence) eller XRD (x-ray diffraction), hvor instrumenter eksempelvis kan undersøge atomer og molekyler i krystallinske strukture, kvalitetskontrollerer metalegeringer, identificerer farlige stoffer eller gavne mineralefterforskning.

Begge metoder bruger røntgenstråling til at excitere atomer. Den energi, der bliver frigjort, bliver nøjagtigt målt og er med til at bestemme den kemiske sammensætning eller grundstof koncentrationen i en prøve.

Bestem metallegeringers kemiske sammensætning

Kendskab til den nøjagtige komposition af en legering giver mulighed for at sammenligne med specifikationerne, som er sammensat for at legeringen får de rette egenskaber, som at kunne modstå varme, have bedre holdbarhed, være modstandsdygtig over for korrosion mm. 

Det kan være helt essentielt at en legering opfylder de forventede egenskaber, da det ellers kan have negativ betydning for driftens sikkerhed, effektivitet og ressourcer.

Identifikation af materialer i minedrift og skrothandel

Minedrift selskaber og skrotforhandlere kan drage stor fordel af at kunne analysere prøver og identificere de bedste økonomisk fund. Håndholdte XRF-instrumenter vil kunne øge produktiviteten og spare på en masse tidsressourcer.

Materialeanalyse med Vanta XRF
XRF Vanta mining Olympus