Persondatapolitik

Vi værdsætter din tillid til vores virksomhed og forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter og deler dine personlige oplysninger. Ved interaktion med ENDOTEST A/S og vores tjenester accepterer du vilkårene i politikken.

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler personlige oplysninger på lovlig vis og kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og levere vores produkter og tjenester. Oplysningerne kan omfatte, men er ikke begrænset til:

– Navn, kontaktinformation og leveringsadresse
– Emailadresse og telefonnummer
– Betalingsoplysninger
– Interesseområder

Brug af Personlige Oplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål: – At levere vores produkter og tjenester – At administrere konti og tilmeldinger – At sende relevante opdateringer og markedsføring – At besvare dine henvendelser og anmodninger – At overholde gældende love og regler

Beskyttelse af Personlige Oplysninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ændring eller destruktion. Vi opfordrer vores medarbejdere til at overholde sikkerhedsprocedurer og retningslinjer.

Deling af Personlige Oplysninger

Dine personlige oplysninger deles kun i overensstemmelse med gældende love og regler og i følgende tilfælde:

– Med tredjepartsleverandører, der hjælper med at levere vores tjenester
– Blandt ENDOTEST A/S medarbejder for interne formål
– Når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser
– Med dit udtrykkelige samtykke

Opbevaring af Personlige Oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, medmindre længere opbevaring er påkrævet i henhold til lovgivning.

Dine Rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til, rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger. Du kan også tilbagekalde dit samtykke og anmode om at begrænse behandlingen af dine oplysninger. For at udøve dine rettigheder eller stille spørgsmål vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os via mail@endotest.dk.

Ændringer i Politikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.
Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 06-11-2023 og gælder for alle personlige oplysninger, der er indsamlet af ENDOTEST A/S. Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne politik regelmæssigt for at sikre, at du forstår og accepterer dens vilkår.
endotest logo hvid

© ENDOTEST A/S 2023 – All rights reserved.