NDT 

Ultralyds instrumenter fra til OLYMPUS til at undersøge fejl og defekter. 

ENDOTEST tilbyder flere forskellige scannere fra OLYMPUS, der kan mindske tid, spare ressourcer og forbedre kvalitet.

Find phased array instrumenter som OmniScan MX2 fra OLYMPUS til præcis og hurtig inspektion.

Hvirvelstrøm fejlfindere til at inspicere metalliske dele for fejl på- og under overfladen.

Bondtester fra OLYMPUS til at detektere delamineringer i kompositter, metal-til-metal bindinger og kul- og glasfiber.

Ultralydstykkelsesmålere til nøjagtig måling af de fleste materialer, som, plast, metaller, metalkompositter og gummi.

Tilbehør som prober og transducere, der blandt andet kan anvendes med udstyr fra OLYMPUS.

Hvad er NDT?

Fejlfinding med Non-Destructive Testing

NDT eller Non Destructive Testing (ikke-destruktiv prøvning) er en betegnelse for en række discipliner, som har til fælles at de skal inspicere og kontrollere konstruktioner eller produktionsanlæg for fejl og mangler uden at skille det ad eller på anden måde foretage varig skade.

En NDT-undersøgelse er en vigtig proces, der primært tages i brug, når der skal kontrolleres fejl i svejsninger, men også materialer eller overordnede designs af produkter. Inspektion af svejsede materialer kan blandt andet være relevant for kvalitetssikring, mindskning af risicis i driften og for at sikre overensstemmelser med de aktuelle regler inden for området.

Uden at skade konstruktionen, fås en detaljeret viden om tilstanden for det inspicerede emne. Ved at ejer får kendskab til fejl og omfanget af fejlen, så kan konstruktions levetid muligvis forøges og budgetudnyttelsen optimeres.

Ultralyd ndt inspektion

NDT-metoder til fejlfinding

Når NDT bruges til inspektion og fejlfinding af konstruktioner og emner, så anvendes forskellige metoder, nogle af de mest benyttede er ultralyd og hvirvelstrøm, men også visuel inspektion herunder brugen af videoskoper.

OLYMPUS ultralyd inspektion med EPOCH

Ultralyd

Fejlfinding med ultralyd er en ufarlig metode som kan identificere fejls størrelse og placering på forskellige materialer i forbindelse med kontrol af svejsning. 

Brugen af ultralyd er en de mere benyttede metoder indenfor NDT og skal ved inspektion give viden omkring fejl og defekter i konstruktioner gennem ultralydsbølger. Ultralyd genererer højfrekvente lyde, som reflekteres fra eksempelvis revner.

Hvirvelstrøm

Hvirvelstrøm er endnu en metode som kan tages i brug i forbindelse med inspektion af fejl og defekter i svejsninger. 

Hvirvelstrøm kan hurtigt detektere revner umiddelbart under eller på overfalden af materialer. Hvirvelstrøm kan også bruges på elektrisk ledende materialer. 

Til NDT induceres en hvirvelstrøm i materialet, som reagerer på mulige revner.

NDT inspektion på fly
NDT inspektion på rør med OLYMPUS instrumenter

Visuel inspektion

Visuel inspektion spænder bredt og der kan benyttes helt simple metoder til at kontrollere svejsninger, såsom brug af spejl eller det blotte øje. 

Det kan derfor være en billigere metode til at inspicere fejl, fordi den ikke altid kræver meget udstyr. Dog kan behovet opstå for en mere grundig og detaljeret visuel inspektion, det kunne være på svært tilgængelige områder eller inde i emnet, hvor et videoskop ville være mere behjælpeligt og relevant. 

Et videoskop kan levere digitale kvalitets billeder, der kan bruges til at vurdere fejl i materialer.

Andre metoder til NDT

  • Radiografi

En udbredt metode til detektering af fejl er radiografi (RT), hvor man bruger røntgenstråling og enten film eller et digitalt panel til at tage billeder af eksempelvis svejsninger. Radiografi egner sig bedst til volumetriske fejl såsom porrer eller lignende. Plane fejl såsom bindingsfejl i svejsninger eller delaminering i komposit er sværere at detektere med røntgen. På et røntgenbillede er det heller ikke muligt at aflæse dybden af indikationen. Desuden skal der tages højde for sikkerheden i forbindelse med den kraftige stråling fra røntgenrøret.

Et godt, sikkert alternativ til radiografi er Phased Array, hvor man bruger harmløs ultralyd fremfor skadelig røntgenstråling. Med Phased Array er det muligt at detektere kritiske, plane fejl, og med moderne software kan man sågar få udpeget og opmålt fejlindikationer automatisk samt visualisere fejlene.

Læs mere om Phased Array med ultralyd HER.

  • Penetrantprøvning

Til detektering af overfladerevner, som er svære at se med det blotte øje findes en simpel og let forståelig NDT metode kaldet penetrant (PT). Ved kappilareffekt trækker den påførte penetrantvæske ned i eventuelle revner. Overskydende væske renses af og der påføres en fremkalder, som trækker farven op fra revnerne og samtidig giver en kontrastfarve til penetrantvæsken. Ulempen ved brug af penetrant er at maling eller coating skal fjernes og området afrenses inden inspektionen kan foretages.

Et godt alternativ er hvirvelstrøm (ET), som også bruges til overfladerevner. Med den avancerede teknologi, Eddy Current Array, kan man sågar detektere overfladerevner med en bred probe bestående af flere spoler, og på en skærm få vist indikationer som de ville have set ud ved brug af penetrant. Dette vel at mærke uden at fjerne coating eller afrense området først.

Læs mere om Eddy Current Array med hvirvelstrøm HER.

  • Magnetpulverprøvning

Revner i eller umiddelbart under overfladen på stål kan detekteres med NDT metoden magnetpulverprøvning (MT). I korte træk dannes et magnetfelt i emnet ved brug af en kraftig magnet. Påført magnetpulver vil samle sig over eventuelle revner i et område betydeligt større end selve revnen. Det er dermed muligt at finde revner der blot er få µm brede.

NDT-instrumenter hos ENDOTEST

Vi er hos ENDOTEST A/S eksklusiv forhandler af OLYMPUS NDT-instrumenter i Danmark. Vi vejleder på, leverer og servicerer produkterne. Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål omhandlende NDT, eller ved interesse for forhandlede Olympus NDT-instrumenter.