Phased Array Software

Der findes en del forskellige software til opsætning, styring og analyse af Phased Array inspektion og analyse. Nedenfor er beskrevet nogle af de mest gængse.

Vi har selv erfaring med brug af softwaren, og tilbyder gerne en online eller personlig demonstration. Kontakt os nederst på siden.

Kategori:

OmniPC 5 Software

Til analyse af datafiler fra den nye OmniScan X3 (.odat) har Olympus udviklet en ny udgave af OmniPC, som afspejler den optimerede brugergrænseflade fra instrumentet. Det gør arbejdet lettere for inspektøren, der ikke skal lære et helt nyt program at kende. Datafiler kan bedre analyseres og en rapport genereres på baggrund af de opmålte fejlstørrelser.

Kontakt os for at få seneste version af OmniPC 5, eller hent den frit på Olympus’ hjemmeside.

WeldSight Software

Til avanceret svejseinspektion med Focus PX har Olympus udviklet en ny software, WeldSight. Programmet bruges både til at styre Focus PX samt til analyse af datafiler. Der er en række fordele ved denne opsætning sammenlignet med OmniScan X3 og OmniPC:

  • ES Beam Tool er integreret og bruges til at sætte scanplan og prober op. Der kan laves mere komplekse geometrier.
  • Hurtig kalibrering med gates på hvert SDH, når der skal laves TCG.
  • Funktioner til validering af wedge og probe med ét klik
  • Scanning kan vises i 3D – hvilket giver en flot visualisering af de detekterede fejl i det givne emne.
  • Datafiler gemmes direkte på PC
  • Skalérbarhed – op til fire PX’ere kan sættes sammen og styres som én enhed for på den måde at have flere kanaler til rådighed (op til 512).

ADT Software

Historisk set har analyse af datafiler været en flaskehals for automatiseret Phased Array. Derfor har amerikanske Veriphase udviklet et program, de kalder ADT (Automated Detection Technology), der kan markere og udmåle indikationer i svejsninger scannet med phased array.

ADT gennemgår datafiler opsamlet med OmniScan og giver både en Excel rapport og en kopi af datafilen med udfyldt Indication Table, som inspektøren kan gennemgå og kommentere.

ESBeamTool Software

Første del af processen omkring opsætning af en vellykket Phased Array inspektion er scan plan. Her findes der ikke en bedre software, end canadiske Eclipse Scientifics ESBeamTool. Her kan brugeren opsætte komplekse geometrier og angive et væld af parametre såsom materiale, skærpning på svejsning, index offset etc.

I biblioteket over prober og wedges findes alle de gængse fra Olympus. På den måde kan man visualisere, hvordan de enkelte focal laws dækker den pågældende svejsning, og man får derved oprettet og optimeret sin scan plan.

OmniPC 4.4 og NDT Setup Builder Software

Det bedste PC program til analyse af OmniScan datafiler (.opd), hedder OmniPC. Det er en kopi af MXU brugergrænsefladen fra OmniScan SX eller MX2. Det har den store fordel, at hvis man er vant til layout og funktioner fra OmniScan, så kan man let kopiere sine datafiler til PC og analysere dem der. At kunne bruge en mus og fysisk tastatur til at udmåle fejlstørrelser og bladre gennem scanninger, er for mange en fordel.

Datafiler kan enten kopieres fra OmniScan’ens SD hukommelseskort, gemmes til USB nøgle fra instrumentet eller direkte til PC med netværkskabel.

Til opsætning af OmniScan setup filer (.ops) på svejsninger er NDT SetupBuilder er rigtig brugbart værktøj.

Første trin i opsætningen er at definere det inspicerede emne i forhold til materiale, skærpning, offset osv.

Dets bibliotek indeholder alle Olympus’ phased array prober og wedges. På den måde kan man visualisere, hvordan de enkelte focal laws dækker den pågældende svejsning, og man får derved oprettet og optimeret sin scan plan.

Opsætningen kan efterfølgende eksporteres til OmniScan.

En OmniPC USB dongle giver licens til begge prorammer. Den følger med ved køb af OmniScan MX2 og kan ellers købes separat. Opdateringer kan hentes gratis på Olympus’ hjemmeside.

Kontakt os meget gerne for spørgsmål.

Focus PC Software (+ SDK)

Focus PC er dedikeret til brug med phased array instrumentet Focus PX. Programmet har både PA Calculator til opsætning af focal laws, mulighed for opsætning af inspektion samt analyse af datafiler.

Focus PC bygger på det anerkendte TomoVIEW, som har mange erfarne brugere verden over, men der er tale om en forbedring og ikke mindst simplificering af brugergrænsefladen, så det ikke er så komplekst at arbejde med som sin forgænger.

FocusDATA og FocusCONTROL er såkaldte SDK (software development kit), der gør det muligt for brugeren at designe sit eget program til styring af enheden og analyse af data.

TomoVIEW Software

Mange der har været på phased array kursus og brugt OmniScan, har også stiftet bekendtskab med TomoVIEW, som længe var standarden indenfor PC software til Phased Array data analyse. TomoVIEW bliver også brugt til at styre instrumentet Focus LT.

Programmet fås enten som Analysis, udelukkende til data analyse, og Full, som rummer både Inspection og Analysis.

Den mest brugte version er dog, forståeligt nok, TomoVIEWER, som kan hentes gratis på Olympus’ hjemmeside.

Datafiler opsamlet med OmniScan SX eller MX2 kan konverteres og analyseres i TomoVIEWER. Funktionaliteten er begrænset, men udmærket til simpel analyse af datafiler fra svejseinspektion, corrosion mapping eller inspektion af komposit.

Vi har selv erfaring med brug af softwaren, og tilbyder gerne en online eller personlig demonstration. Kontakt os nederst på siden.