Videoskop

Fleksible videoskoper fra OLYMPUS til visuel inspektion. Holdbare, lette at bruge og leverer billeder i høj kvalitet. 

Boreskoper fra OLYMPUS. Stive instrumenter, som transmittere inspektions billedet gennem et øjehul.

Turning Tool fra OLYMPUS til motorrotation. Tilgængelig til forskellige motor adaptere. 

Hvad er visuel inspektion med videoskop?

Videoskop til vansklige områder

Et videoskop kan bruges til indvendig visuel inspektion uden at skulle skille det undersøgte ad for at finde skader.

Videoskoper kan have værdi på svært tilgængelige områder som motorer, gearkasser og rør. Visuel inspektion med et videoskop øger processens hastighed og fungerer som en ekstra hjælp til at lokalisere eventuelle fejl, som skal udbedres. Videoskoperne er ofte robuste og vandtætte og der findes forskellige indførselsslager, som kan variere i størrelse og fleksibilitet.

Med i en fleksibel indførselsslange vil der værre få begrænsninger i mulighederne for inspektion. Der findes stive skoper, der ikke kan bøjes, og derfor kun bruges på områder med lige adgang, her kan inspektionen følges direkte gennem et øjestykke.

Når inspektionen udføres, så vil videoskoperne belyse området, så detaljer kan ses, og dermed vil der kunne laves en vurdering med dokumentation på tilstanden af fx en motor eller et rør.

Visuel inspektion, når der ikke er andre muligheder

Til tider vil der ikke være andre muligheder, da et spejl eller briller ikke vil kunne gøre jobbet. Anvendelse af videoskopi er ofte løsningen og giver mange muligheder for at passe til flere inspektionsbehov.

Videoskop fra OLYMPUS