PMI med håndholdt XRF

XRF pmi materialeanalyse

PMI til at sikre materialers pålidelighed og holbarhed

PMI (Positive Material Identification) er et begreb, som bruges i forbindelse med verifikation af materialer og er et led i at kunne sikre holdbarheden af produkter og komponenter.

Det er et behov, der især er opstået i takt med, at der kommet flere ståltyper og metallegeringer til. Har et metal en forkert grundstofsammensætning eller legering, kan det have betydning for, om en komponents levetid eller kvalitet er som forventet. Med PMI kan virksomheder undgå kostbare fejl.

PMI teknikker

Der findes forskellige teknikker til PMI testning. Man bruger ofte tre teknikker nemlig håndholdt XRF (X-ray Fluorescence), OES (Optical Emission Spectroscopy) og LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Blandt disse teknikker er den mest benyttede blandt industrivirksomheder, XRF. XRF PMI er ikke-destruktivt og kan hurtigt og præcist bestemme legeringen og den kemiske sammensætning af et materiale. Til PMI kan en håndholdt XRF analysator på flere måder være med til at kontrollere kvaliteten. Her er nogle eksempler på brugen af teknikken:

  • Verifikation af materialer som virksomheder modtager, der skal sikre, at produkterne eller komponenterne har den rigtige legering.
  • Ved fremstilling af varer skal legeringen kontrolleres for at imødekomme kravene til materialet
  • Sorterer og identificerer ukendte materialer

PMI kan altså uanset teknik være meget værdifuld, da materialeanalysen kan eliminere dyre indkøb/fremstillinger af komponenter med forkerte egenskaber, identificere ukendte grundstoffer, forbedre produkt kvalitet og sikre mod skadelige ulykker.

Olympus Vanta XRF-instrument til PMI

Hos ENDOTEST forhandler vi håndholdte XRF-analysatorer fra Olympus. Deres linje hedder Vanta og er designet efter brugernes behov for et robust, præcist og produktivt instrument. 

Da instrumenterne er håndholdte, kan de bruges on-site, hvor alt data kan eksporteres til USB eller computer via Wi-Fi. Rustfrie legeringer kan identificeres på helt ned til 1 sekund, hvilket skaber værdi i forhold til tidsbesparing. 

Alle deres modeller har et stort bibliotek med legeringer, og i tilfælde af at en legering skulle mangle, så er det muligt at lave tilføjelser.

Hvordan fungerer XRF?

Instrumentet fungerer således, at det udsender røntgenstråling og modtager energier tilbage fra elektroner i grundstofferne som findes i materialet. Elektronerne bliver nemlig skubbet væk fra deres skal, hvor de efterfølgende bliver erstattet af et andet elektron fra en ydre skal. Når elektronerne forsøger at stabilisere sig, så udsender de en energi som detektoren opfanger. 

Hvert grundstof har en unik energi, som de kan karakteriseres ved. Detektoren kan bestemme et grundstof ud fra dets unikke energikarakteristik. Mængden af grundstoffet måler den ud fra energiens intensitet. 

På baggrund af de identificerede grundstoffer og mængden deraf, så kan instrumentet forsøge at matche med en eller flere legeringer i déts bibliotek.

Olympus Vanta xrf pmi

Sikkerhed ved brug af håndholdt røntgen udstyr

Idet håndholdt XRF udsender røntgenstråling (ioniserende stråling), så skal instrumenter, som ejes meldes til sundhedsstyrelsen og man skal ligeledes modtage sikkerhedsinstruktion før brug. Virksomheder skal udvælge en ansvarlig, der sørger for sikkert brug af udstyret på arbejdspladsen. 

Som service giver vi sikkerhedskursus og træning af instrumentet i forbindelse med levering af Olympus Vanta til vores kunder.

Vi har tidligere skrevet et indlæg om, hvorledes man vælger den rette XRF-model. Læs artiklen her.