Inspektion i produktion

Udstyr til produktionsindustrien

Det er helt essentielt at produktionsindustrien efterlever de forventede krav til kvalitet og sikkerhed. Inspektion er en nødvendighed for at identificerer om der findes kritiske fejl i driften, som skal udbedres.

Typiske teknikker til inspektion i produktionen er visuel inspektion, måling, fejlfinding med ultralyd eller analyse af legeringer for at bestemme materialers egenskaber. Inspektører skal være bekendte med flere ndt (non-destructive testing) teknikker, samt de mest effektive instrumenter til jobbet, så inspektionen opnår korrekte resultater med brugbar dokumentation.

Valg af udstyr til produktion inspektion

XRF-instrumenter giver mulighed for at bekræfte de rigtige legeringsegenskaber på objekter, som kan være kritiske for sikkerheden, tykkelsesmålere og ultralyd bidrager til kontrol af kvaliteten og identifikation af fejl under overflader eller i volumen. Til inspektion af rør kan videoskoper med oplyst kamera påvise fejl, som ellers ikke kan ses.
Brug af Olympus Vanta og xrf analyse til inspektion i produktion

ENDOTEST A/S har udstyret til inspektion

ENDOTEST A/S har stor viden omkring inspektionsudstyr til produktion og forhandler nyeste og ældre teknologier fra kendte brands som OLYMPUS.  

Kontakt os for yderligere information omkring valg af inspektionsløsninger til din industri eller få en gratis demonstration af interessant udstyr i din virksomhed.

Anbefalede produkter til produktion

Nyeste brugervenlige og håndholdte XRF (X-ray fluorescence) instrument fra OLYMPUS til identifikation af legeringers egenskaber.

Phased array instrument af OLYMPUS til effektiv NDT (non-destructive testing) inspektion af fejl. Med FMC/TFM, som giver total fokusering i måleområdet.

Et alsidigt videoskop fra OLYMPUS. Et let medgørligt instrument med touch-screen og højt billedekvalitet. Mulighed for avancerede billedfunktioner til analyse.