Er din organisation RoHS-kompatibel i 2021?

XRF test af RoHS
LinkedIn

Den europæiske lovgivning har siden 2002 løbende skærpet brugen af visse farlige stoffer (RoHS), hvilket stiller krav til håndtering og produktion.

RoHS på dansk står for “Begrænsning af visse farlige stoffer” i “Direktivet om farlige stoffer” i elektrisk og elektronisk udstyr. RoHS består i dag af tre direktiver, hvori den originale RoHS, også kendt som direktiv 2002/95/EF, stammer fra EU i 2002 og begrænser brugen af seks farlige materialer, der findes i elektriske og elektroniske produkter.

RoHS har til formål at reducere skader på mennesker og miljø i særligt tredjelande, hvor meget af nutidens “højteknologisk affald” desværre ender. Det ses også i skiftet til blyfri loddetin og komponenter, hvilket reducerer risici for elektronikindustriens medarbejdere i f.eks. prototype- og fremstillingsoperationer. Kontakt med loddemassen udgør ikke længere den samme sundhedsfare som den plejede.

Indføringen af disse direktiver sker gradvist. Dette betyder at der kan gives undtagelser, hvis man ikke har en brugbar erstatning, erstatningen ikke er sikker at anvende, eller hvis de samlede negative miljø-, sundheds- og forbrugerbeskyttelsesmæssige indvirkninger er større end fordelene, så kan RoHS-direktivet bortfalde.

Ved anden direktiv som er kendt som RoHS-Recast eller RoHS 2, blev der indført et CE-mærkningsdirektiv, hvor RoHS-overensstemmelse nu er påkrævet at få CE-mærkning på produktet. RoHS 2 tilføjede også kategorierne 8 og 9 og har yderligere krav til registrering af overholdelse.

Er din organisation RoHS -kompatibel i 2021?

Enhver virksomhed, der sælger gældende elektriske eller elektroniske produkter, udstyr, del-komponenter, kabler, komponenter eller reservedele direkte til RoHS-styrede lande eller sælger til forhandlere, distributører eller integratorer, der igen sælger produkter til disse lande, påvirkes hvis de bruger et af de 10 skadelige stoffer.

Med digitaliseringens hurtige spredning eksploderer verdens produktion af elektriske og elektroniske enheder. Udover mobile enheder, så findes der mange andre, heriblandt: køleskabe, kaffemaskiner, pærer, røgalarmer og musikanlæg…. der alle reguleret under RoHS.

EU RoHS angiver maksimumsniveauer for følgende 10 skadlige stoffer. De første seks er en del af det originale RoHS, mens de sidste fire blev tilføjet under RoHS 3, der trådte i kraft 22. juli 2019.

  • Cadmium (Cd): <100 ppm
  • Bly (Pb): <1000 ppm
  • Kviksølv (Hg): <1000 ppm
  • Hexavalent chrom (Cr VI): <1000 ppm
  • Polybromerede biphenyler (PBB): <1000 ppm
  • Polybromerede diphenylethere (PBDE): <1000 ppm
  • Di(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP): <1000 ppm
  • Butyl benzyl ftalat (BBP): <1000 ppm
  • Dibutyl ftalat (DBP): <1000 ppm
  • Diisobutyl ftalat (DIBP): <1000 ppm

Relateret til RoHS er WEEE, der omhandler affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr. WEEE -direktivet forpligter til behandling, nyttiggørelse og genbrug (90% ender på lossepladser). Alle relevante produkter på EU -markedet skal overholde WEEE -overholdelse og være forsynet med mærkaten med en skraldespand, “Wheelie Bin”.

Hvordan tester man for RoHS? - XRF test på RoHS

Den første og mest simple metode, der bliver brugt til RoHS-overensstemmelsestest, er ved Røntgenfluorescens (XRF). XRF-analysatorer findes som håndholdte og stationære laboratoriemodeller. Typisk testes eller screenes der ved hjælp af en håndholdt XRF-analysator først. Her fokuserer man på de dele af et produkt med den største risiko for at indeholde et af de skadelige stoffer.

Hos Endotest har vi XRF-instrumenter fra Olympus, som fås i flere varianter og kan teste for RoHS. XRF-analysatorerne fra Olympus kommer med en special RoHS kalibrering, der gør selv den uerfarne i stand til at teste for de begrænsede stoffer. Du kan se hvordan man tester ved at klikke på nedenstående video. Her har Olympus lavet en video omkring test for RoHS.

Ønsker du flere informationer eller en demonstration af XRF, så kontakt os og vi kan sammen aftale en dag.

Afspil video om XRF Test af RoHS legetøj

Grundet de ekstra tilføjede 4 ftalater ved indførelsen af RoHS 3, kræves der dog yderligere test for at fastslå niveauer af disse forbindelser, som ekstraheres med et opløsningsmiddel. Ekstraktionsopløsningsmidlet analyseres derefter for tilstedeværelsen af ftalater under anvendelse af gaskromatografi koblet med massespektrometri (GC/MS) eller koblet med flammeioniseringsdetektion (GC/FID).

Udvalgte modeller til XRF test på RoHS fra Olympus:

Vanta C

Vanta C er den mest populære model, der giver bedst værdi for pengene. Kan detektere samme grundstoffer som topmodellen, Vanta M, og er kompatibel med alle kalibreringer.
Mest solgte

Vanta Element-S

Vanta Element-S er en prisvenlig løsning til virksomheder, der har behov for at analysere metaller med lette grundstoffer, men f.eks. ikke har behov for kamera til billeder af emner og sigte kamera.
Prisvenlig
endotest logo hvid

© ENDOTEST A/S 2023 – All rights reserved.