Tykkelsesmåling

Tykkelsesmåling til at bestemme tykkelse på et emne

Tykkelsesmåling er en brugbar metode til NDT (non-destructive testing) og er med til at bestemme tykkelsen på et emne ved brug af ultralyd.

Tykkelsesmåling med ultralyd kan anvendes i de tilfælde hvor man ikke kan komme til fra begge sider for fysisk at måle en tykkelse. Det kan anvendes på metalemner, stål, plast, gummi, komposit, glas og keramik. Det fungerer således at ultralydbølger sendes gennem et emne og reflekteres fra emnets bagside. Instrumentet beregner tykkelse på baggrund af materialets lydhastighed.

Inspektion uden at beskade emner

Test med ultralyd er ufarligt og kan påvise om der eventuelt er sket en reduktion i tykkelsen på det som undersøges, fordi der kan være sket en korrosion over tid. Tykkelsesmålerens ultralyd kan uproblematisk måle igennem overflade beskyttelse eller maling, som derfor ikke behøver at blive nedslebet og dermed skade emnet.

Tykkelsesmåling af et emne vil kunne bidrage til at få en general vurdering af et emnes tilstand, og ejer vil ligeledes kunne få indblik i omfanget af en reparation. Det er blevet et mere udbredt krav at foretage målingen for at sikre kvaliteten på emnet. I det der vedligeholdes en god standard, med rettidige vedligeholdelser og reparationer, så hindres beskadigelse af, udover konstruktionen selv, mennesker og miljøet.